Erkenningen en certificaties

ISO 9001:2008

Certificatie voor consultancy en opleidingen in veiligheid en milieu.

Qfor

Certificatie voor alle opleidingen inzake arbeidsveiligheid en milieu.

Erkend dienstenverstrekker KMO-portefeuille

Erkend verstrekker van advies en opleidingen.

Gecertificeerde veiligheidscoördinatoren

Certificatie door VCCS (nationale beroepsvereniging veiligheidscoördinatoren).

Erkende milieucoördinatoren

Erkende externe milieucoördinatoren A en B volgens VLAREL.

Erkende EPB/EPC-deskundigen

Erkende EPB-verslaggevers en EPC-deskundigen door het Vlaams Gewest.

Opleidingscentrum basisveiligheid

Opname in lijst FOD WASO van instellingen die een basiscursus voor preventieadviseurs verstrekken.

Erkende rioolkeurders

Gecertificeerde rioolkeurders voor privéwoningen door VLARIO.