Beleidsverklaring

  1. Het vrijwaren van het welzijn van mens en milieu door het correct inschatten van de noden van onze klant.
  2. Het verschaffen van kwalitatief hoogstaand advies met een voldoende wetenschappelijke en juridische onderbouw. Volledig, tijdig en praktisch bruikbaar advies is de norm.
  3. Onze klanten, zowel bedrijven, instellingen, als openbare besturen, dragen verantwoordelijkheden ten aanzien van de gemeenschap. Bij elk advies wordt de nodige reflectie gemaakt omtrent deze sociale dimensie.
  4. Het vertrouwen genieten van onze klant is een hoeksteen van een succesvolle samenwerking. Het zich onthouden van advies op domeinen die onvoldoende beheerst zijn, is de regel. Doorverwijziging of uitbesteding aan externe deskundigen is dan de optie.
  5. Onze klanten vertrouwen belangrijke informatie en verantwoordelijkheden toe aan onze deskundigen. Deze staan dan ook garant voor discretie, flexibiliteit en een maximale beschikbaarheid. Continuïteit in de dienstverlening wordt gegarandeerd.
  6. Onze deskundigen streven naar een constructieve samenwerking met de verschillende inspectiediensten zonder het belang van de klant uit het oog te verliezen.
  7. De kwaliteit van onze dienstverlening valt of staat met de deskundigheid van onze medewerkers. In dit verband streven we naar een team van ervaren en goed opgeleide werknemers, die actief participeren in allerhande vakverenigingen en werkgroepen, die de gelegenheid krijgen zich regelmatig bij te scholen.