Over Abesco

ABESCO werd in 2001 opgericht door een 10-tal voormalige collega's preventieadviseurs / milieucoördinatoren die de wil hadden in totale onafhankelijkheid bedrijven te ondersteunen op het vlak van veiligheid en milieu. Dankzij de toenmalige nieuwe wetgeving omtrent tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, had ABESCO meteen de wind in de zeilen. Gestaag groeide ABESCO uit tot een team van om en bij de 25 consultants. De kern van dit team wordt vandaag gevormd door 5 resterende vennoten die zelf midden in het bedrijf staan en dagelijks hun overtuiging uitdragen naar het team.

Ook de snelle introductie van het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001 en nadien Qfor, hebben bijgedragen tot de groei van ABESCO.

In 2009 werd de bedrijfsstrategie herzien. ABESCO snoeide sterk in haar dienstenpakket en focust zich sindsdien louter op haar kernactiviteiten. Op deze manier kunnen onze bedrijfswaarden, kwaliteit en klantgerichtheid, blijvend hard gemaakt worden.
Verder werd door ABESCO het initiatief genomen de nabijheid tot haar klanten te verhogen. In eerste fase door de oprichting van een contactpunt te Sint-Niklaas.

Ondanks de voorbije crisis heeft ABESCO haar positie op de markt weten te consolideren dankzij de kwaliteiten van onze medewerkers en de klantgerichtheid van het omkaderende team.

We menen dan ook te mogen stellen dat ABESCO zich heeft ontwikkeld tot een gedegen partner op het vlak van veiligheid en milieu.