Wijziging KB IDPBW

10/06/2014

Vereiste opleidingsniveau van preventieadviseur voor bedrijven met 200 tot 1 000 werknemers actief in de vleesverwerking, menselijke gezondheidszorg en vervoer van opslag wordt verstrengd.

Op 23/05/2014 verscheen het KB van 24/04/2014 omtrent diverse bepalingen over welzijn op het werk. Art. 28 van dit KB bevat een belangrijke verandering voor de IDPBW's in de bovenvermelde sectoren. Bedrijven met 200 tot 1 000 werknemers behorend tot deze sectoren, worden vanaf heden ingedeeld in groep A in plaats van voorheen in groep B. Enkel bedrijven met 50 tot 200 werknemers behorend tot de vermelde sectoren, zijn nog groep B-bedrijven.

Concreet betekent dit dat deze bedrijven/instellingen de nodige maatregelen zullen moeten treffen om hun interne preventieadviseur bij te scholen. Groep A-bedrijven behoeven immers een preventieadviseur niveau I. Er geldt voor deze vereiste geen overgangsperiode.