Werken op hoogte

30/07/2015

De recente bliksemactie van 18 juni ll., was gericht op de veiligheid van steigers en het valgevaar op werven. Van de 350 gecontroleerde werkgevers waren er 80 % niet in regel. De helft van de werven werd bij de actie stilgelegd. In het najaar zal een opvolgcampagne plaatsvinden. Het is dus aan de bouwbedrijven om de nodige verbeteracties op te zetten. Er volgen immers opvolgacties door Toezicht op het Welzijn op het Werk in het najaar. ABESCO biedt een hele reeks van trainingsmogelijkheden omtrent het veilig werken op hoogte. Zie ook http://www.werk.belgie.defaultNews.aspx?id=43337.