Oude gasflessen

29/04/2014

Om te vermijden dat oude gasflessen met industriële gassen in het schroot terechtkomen, plaatste Essenscia, de Belgische Federatie van de Chemise Industrie, een website online om de producent van oude gasflessen te identificeren zodat deze door hem vrijwillig kunnen opgehaald worden. Voor meer info: http://essensciacylinders.azurewebsites.net/HomePage.aspx.

FeBuPro zette reeds een soortgelijk systeem op voor butaan- en propaangasflessen waar deze materie geregeld is via het K.B. van december 1999. Voor meer info: http://www.febupro.be/flesrecup.htm.