Omgevingsvergunning

31/05/2017

Bij wie moet de aanvraag ingediend worden tijdens de overgangsperiode (23/02/2017 - 01/01/2018)? Informatie hierover kan teruggevonden worden op de website van het omgevingsloket www.omgevingsloket.be.