Omgevingscoördinator

23/07/2014

Reeds 3 van onze erkende milieucoördinatoren werden omgevormd tot omgevingscoördinator en legden met goed gevolg de Masterclass Ruimtelijke Ordening af. Zo kunnen we u naar de toekomst toe professioneel / vakkundig blijven bijstaan in uw dossiers mbt de nieuwe omgevingsvergunning.