Nieuwe ISO 14001:2015-norm

28/07/2015

Begin juli werd de Final Draft International Standard gepubliceerd. Bij positieve stemming zal dit dan ook de eindversie van de tekst zijn waarmee het ISO 14001-milieumanagementsysteem wordt omgevormd naar de "High Level Structure". Maar er zijn nog wijzingen. Zo gaan bijvoorbeeld de aspecten van producten en diensten via een life-cycle-analyse bekeken worden, staat een uitgebreidere beoordeling van de wet- en regelgeving op stapel en ook processen die uitbesteed worden, krijgen meer aandacht evenals de stakeholders.
Men verwacht dat de defnitieve versie van de nieuwe ISO 14001 wordt gepubliceerd in september. Ten laatste 3 jaar naar publicatie dient de overgang van de versie 2004 tot 2015 ook in uw gecertificeerde instelling te gebeuren.
ABESCO kan u helpen om een nieuw systeem conform deze norm op te stellen of uw bestaande milieuzorgsysteem aan te passen aan de nieuwe versie van de standaard. Aarzel niet contact met ons op te nemen indien u hierover meer informatie wenst.