Nieuwe Codex

05/06/2017

De bestaande K.B.'s, uitgezonderd deze omtrent TMBP, zullen dusdanig gebundeld worden dat er 10 boekdelen ontstaan die de structuur en leesbaarheid van de diverse uitvoeringsbesluiten van de Wet Welzijn zouden moeten verhogen. Inhoudelijk wijzigt er weinig tot niets maar de aangewende terminologie werd uniform gemaakt. Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zal binnenkort grondig herzien worden.

Structuur van de nieuwe Codex:

  • Boek I - Algemene beginselen van de welzijnsreglementering
  • Boek II - Organisatiestructuur en sociaal overleg
  • Boek III - Arbeidsplaatsen
  • Boek IV - Arbeidsmiddelen
  • Boek V - Omgevingsfactoren (fysische agentia)
  • Boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia
  • Boek VII - Biologische agentia
  • Boek VIII - Ergonomie
  • Boek IX - CBM en PBM
  • Boek X - Werkorganisatie en specifieke werknemerscategorieën