GPBV-installaties (Vlarem III)

18/11/2014

Op 22 september verscheen in het B.S. het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties, ook wel gekend als Vlarem III.

Dit besluit voegt namelijk een derde titel toe aan het Vlarem, namelijk titel III. Hierin staan de algemene en sectorale milieuvoorwaarden die van toepassing zijn voor de GPBV/IPPC-installaties bovenop de algemene en sectorale bepalingen uit Vlarem II.

GPBV of IPPC staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV) of Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) en is van toepassing op de activitieten met een "X"-vermelding in de kolom "bemerkingen" van de rubriekenlijst uit Vlarem I, bijlage 1.

De lijst met gekende GPBV-bedrijven kan u terugvinden via http://www.lne.be/themas/vergunningen/gpbv-ippc/lijsten-van-gpbv-installaties

Momenteel bestaan er reeds sectorale voorwaarden voor de ijzer- en staalproductie en de glasindustrie. Bij nieuwe Europese BBT-conclusies, zullen deze voorwaarden verder uitgebreid worden.

Exploiteert u een GPBV/IPPC-bedrijf en wenst u te weten wat de impact hiervan is voor uw onderneming? Aarzel dan niet om ons te contacteren zodat we u kunnen bijstaan in de nieuwe bepalingen die voor u van toepassing worden.