Belang van Legionellabeheersing

13/11/2014

De uitbraak van een grootschalige Legionellabesmetting in Portugal, waarbij dodelijke slachtoffers vallen te betreuren, is afkomstig van de koeltorens van een nabijgelegen meststoffenfabriek. Deze fatale uitbraak bewijst eens te meer de noodzaak tot het hebben en het rigoureus respecteren van een Legionellabeheersplan als men exploitant is van een risicovolle installatie. U kan bij ABESCO terecht voor de opmaak of herziening van uw Legionellabeheersplan. Verder kan u bij ons terecht voor het uitvoeren van staalnames en analyses.

Wist u trouwens dat koeltorens dienen gemeld te worden aan het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid? Dit kan digitaal via volgende weblink: https://wvg.vlaanderen.be/applicaties/ZGFormulieren/Koeltoren