Asbest in scholen

25/01/2018

Asbest werd in het verleden veelvuldig toegepast in België, zeker ook in schoolgebouwen. Een asbestinventaris, reeds verplicht sinds begin jaren ’90, vormt een belangrijk instrument om onnodige blootstellingen aan asbestvezels te vermijden, maar ontbreekt helaas nog vaak of is verouderd en daardoor onvolledig. Jaarlijkse actualisatie van de asbestinventaris is noodzakelijk om na te gaan wanneer verdere actie en eventueel verwijdering vereist is.

Neem contact op via asbest@abesco.be voor verdere informatie en een vrijblijvende offerte voor de opmaak van een asbestinventaris of actualisatie van een bestaande inventaris.