Asbest in scholen

13/03/2018

Het OVAM-rapport “Steekproef asbestinventaris in scholen”, waarbij 300 scholen werden geïnspecteerd op hun asbestpassief, bevat een aantal confronterende vaststellingen.​

  • 30 % van de geïnspecteerde scholen beschikten niet over een asbestinventaris alhoewel elke werkgever sinds 1 januari 1995 diende te beschikken over een asbestinventaris (35 % in het GION en 8 % in het GO!).
  • 80 % van de beschikbare asbestinventarissen is onvolledig. Hierbij dient bijkomend de bemerking gemaakt te worden dat het gaat om een niet-destructieve asbestinventaris waarbij de asbesthoudende materialen zonder diepgaand destructief onderzoek kunnen gevonden worden.  

Redenen van onvolledigheid zijn divers:

  • Niet alle gebouwen van de school werden onderzocht;
  • Uitvoerder had gebrekkige kennis omtrent asbesttoepassingen;
  • Ouderdom asbestinventaris waardoor “nieuwe” toepassingen niet geïdentificeerd werden;
  • Geen actualisatie van de asbestinventaris.

Er kan geconcludeerd worden dat door heel wat scholen, maar ongetwijfeld ook door andere instellingen en bedrijven, vooralsnog een asbestinventaris moet opgesteld worden of de bestaande geactualiseerd. 

Best laat u zich hiervoor bijstaan door een expert. 

Onze asbestdeskundigen staan voor u paraat!