Veiligheidstoezicht

Bedrijven die geen risico's wensen te lopen bij complexe werken die de tussenkomst vergen van derden, opteren vaak voor het inzetten van extern veiligheidstoezicht. Op dit vlak biedt ABESCO een specifieke dienstverlening: de coördinatie van het veiligheidstoezicht. De preventieadviseurs van ABESCO treden in deze hoedanigheid op als contactpersoon tussen de interne veiligheidsdienst van de opdrachtgever, de betrokken afdelingen, de tussenkomende contractors, de eventueel aangestelde veiligheidscoördinator en eventueel aangestelde veiligheidswachten.

De coördinatie omvat de uitwerking van werfgebonden instructies, het houden van overlegvergaderingen, het beheer van werkvergunningen, het beheer intrede arbeidsmiddelen, materiaal en tussenkomende werknemers, de opvolging van vereiste keuringen, de inzet van veiligheids- en brandwachten, het toezicht op het respecteren van de preventiemaatregelen en het onderzoek van incidenten en arbeidsongevallen.

Het ABESCO-team is bovendien voldoende groot om de vereiste flexibiliteit te garanderen.