Veiligheidscoördinatie

ABESCO verenigt meerdere gekwalificeerde veiligheidscoördinatoren (type A en B) die kunnen bogen op een ruime ervaring in verschillende sectoren (nieuwbouw en renovaties, bruggen- en wegenbouw, bodemsaneringsprojecten, ...).

Door de multidisciplinaire aanpak besteden onze coördinatoren in de projectfase niet enkel aandacht aan uitvoeringstechnische aspecten maar wordt daarnaast bijzondere aandacht gegeven aan de veiligheid- en milieu-impact van het gebouw tijdens het gebruik.
Aspecten die hierbij aan bod komen zijn brand- en explosieveiligheid, sectorgebonden vereisten (bijv. HACCP, ziekenhuishygiëne, ...) en milieuvereisten.
Op deze wijze bezorgen we je relevante informatie bij het nemen van beslissingen en slagen we erin meerwaarde te leveren.

Wat betreft het administratieve aspect van de veiligheidscoördinatie staat ABESCO voor een doelgerichte aanpak dankzij maatwerk:

Integratie van de bedrijfseigen veiligheidsregels in het V&G-plan zodat tegenstrijdigheden worden vermeden.
Gedetailleerde uitwerking van specifieke risico's eigen aan het project in de risicoanalyse. Beschrijving van de standaardrisico's in een afzonderlijke algemene risicoanalyse om te vermijden dat de bijzondere risico's verdwijnen in een zee van detail.
Heldere en eenduidige adviezen m.b.t. het nazicht inschrijvingen conform art. 30 van het K.B.
Digitale werfverslagen binnen de 48 u aan alle betrokken partijen. Onmiddellijke rapportering van gevaarlijke situaties. Gegarandeerde vlotte communicatie.
De inhoud van het PID bevat relevante veiligheids- en milieu-informatie voor de gebouwbeheerder.