Milieuzorgsystemen en energiezorgsystemen

Wens je ook een beter gestructureerd milieubeleid? Een overzicht over het kluwen van normen, keuringen en reglementen? Een continue vooruitgang van uw prestaties op milieugebied?

Dan is een (gecertificeerd) zorgsysteem iets voor jou!

Een milieuzorgsysteem laat toe inzicht te krijgen op de werkelijke milieu-impact, de leefomgeving nog beter te beschermen, de regelgeving op te volgen en de milieuprestaties continu te verbeteren en dit met een aantoonbaar certificaat.

Ook de zorg om ons energiebeleid is buitengewoon actueel. De opklimmende energieprijzen, de effecten van de CO2-uitstoot op de leefomgeving, de strengere energiereglementeringen en de onzekerheid over de toekomstige energievoorzieningen kunnen de aanzet vormen tot het doordacht omgaan met energie. Een energiezorgsysteem gebaseerd op de NBN EN 16001 / ISO 50001 kan jouw onderneming hierin steunen.

Een gestructureerd energiebeleid draagt bij tot het verhogen van de energie-efficiëntie, het verminderen van de energiekosten, het opsporen van onnodige energieverbruikers of misschien wel het integreren van nieuwe technologieën of hernieuwbare energiebronnen.

Dit systeem kan bovendien geïntegreerd worden in andere bestaande zorgsystemen, zoals ISO 14001.

Het opzetten van een zorgsysteem vergt specifieke expertise waardoor talrijke bedrijven de coördinatie ervan uitbesteden.

ABESCO-deskundigen begeleidden reeds jaren bedrijven succesvol met het behalen van een certificaat. Hierbij kan geopteerd worden voor verschillende vormen van samenwerking, gaande van een volledige coördinatie en begeleiding tijdens de opmaak en integratie van het zorgsysteem, tot een minimale coördinatie en/of de levering van expertise voor het opmaken van specifieke procesonderdelen (bv. impactanalyse).

Onze ervaring zetten we in om een efficiënt zorgsysteem op maat van uw bedrijf te ontwikkelen, uw bedrijfscultuur indachtig.

Het creëren van meerwaarde en de opzet van een doordacht en een praktisch hanteerbaar systeem staan hierin centraal.

Aanvullend kunnen er bedijfsgerichte opleidingen aangeboden worden.