Vergunningsaanvragen

Productiebedrijven, opslaglocaties, scholen, ziekenhuizen, administratieve centra, ... beschikken allemaal over een aantal activiteiten (stookinstallaties, afvalwaterlozingen, opslag van brandstoffen, koeling, ...) die afhankelijk van de omvang ervan, milieuvergunnings- of meldingsplichtig zijn.

Het opstellen van deze aanvraagdossiers is geen gemakkelijke opdracht. Ervaring, goed inzicht en kennis van de procedures, milieutechnische aspecten en milieu-impacten is hierin essentieel.

Voor jou is dit waarschijnlijk geen alledaagse bezigheid en daarom is ondersteuning bij het opmaken van deze dossiers geen overbodige luxe.

Onze milieudeskundigen behartigen je dossier dan ook van A tot Z. Ze staan borg voor het doordacht opstellen van het dossier, het toelichten en bespreken ervan bij de adviserende instellingen en de opvolging van het dossier doorheen zijn volledige procedure.

Met een degelijke en actuele vergunning leg je immers de basis voor een stabiele en milieu-alerte toekomst van je organisatie.

Toepasselijke regelgeving: het milieuvergunningendecreet van 28 juni 1985 e.v. en het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).