Milieustudies

Zowel bedrijven als overheidsinstellingen doen geregeld beroep op ABESCO voor het opmaken en coördineren van milieustudies die tot doel hebben de milieu-impact van een bepaald bedrijfsproces in te schatten en de haalbaarheid van zowel technische als organisatorische (sanerings)maatregelen te evalueren. Deze studies hebben ondermeer tot doel Best Beschikbare Technieken (BBT) te identificeren en worden aangewend als basis voor beleidswijzigingen. In het kader van bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden, waarbij de overheid bedrijven dwingt na te gaan in hoeverre de afval- of emissiepreventie gemaximaliseerd werd, worden deze studies voor private klanten uitgevoerd.