Milieuaudit

ABESCO ontwikkelde een milieuaudit die toelaat op een overzichtelijke en sluitende wijze de status van een bedrijf op het vlak van milieu te analyseren.

Deze analyse omvat enerzijds een controle van de (milieu)vergunningen en administratieve verplichtingen en anderzijds de controle op de naleving van de exploitatieverplichtingen in de verschillende milieucompartimenten (water, afval, lucht, bodem, energie, ...).
Hierbij beperkt ABESCO zich niet alleen tot het identificeren van niet-conformiteiten, doch geeft informatie omtrent te verwachten relevante wijzigingen in de wetgeving. Verder wordt een technisch advies met bijbehorende raming gegeven omtrent eventueel te nemen maatregelen.

Deze audit geeft dus finaal een grondig inzicht in de actuele status van je milieubeleid en formuleert verbetervoorstellen voor de toekomst.
Zo krijg niet alleen jij een totaalbeeld van de milieuprestaties van je bedrijf maar kan dit eveneens een mogelijkheid zijn om je partners te overtuigen van de degelijkheid van je milieubeleid.