Milieuadministratie

Ben je werkzaam in een KMO en dien je niet te beschikken over een milieucoördinator, dan is de complexe en snel evoluerende milieuregelgeving op vele vlakken toch ook voor jou van toepassing.

Worstel je dan ook met de aangroeiende lijst van administratieve verplichtingen op het vlak van milieu en het opvolgen van de voortdurend evoluerende milieureglementering?

Wens je ook een overzicht van de impact van deze regelgeving op je dagelijkse bedrijfsvoering?

Hoe coördineer je dit allemaal?

Omdat een goed inzicht in deze essentieel is en opdat het uitvoeren van allerhande meldingen en afvalwateraangiftes, het bijhouden van de verpakkingshoeveelheden, het opmaken van vergunningsaanvragen en het waken over de wettelijke conformiteit niet langer tot je takenpakket zouden behoren, kunnen onze ABESCO-deskundigen deze taken van je overnemen. Ze staan je graag bij bij het vervullen van al deze verplichtingen, waarbij de praktische aanpak primeert.