Beleidsvoorbereidende studies

ABESCO heeft een gedegen reputatie verworven op het vlak van beleidsvoorbereidende studies. Concreet betreft het studies die tot doel hebben knelpunten in de huidige wetgeving te identificeren, het in kaart brengen van verschillende invalshoeken en beschikbare technieken, aftoetsing van economische haalbaarheid of het ontwikkelen van een specifiek beleidsvoorstel. Dit proces verloopt in nauw overleg met het opdrachtgevend bestuur en de bevindingen worden periodiek afgetoetst bij de verschillende actoren (overheidsdiensten en sectorvertegenwoordigers). Opdrachten werden onder meer uitgevoerd voor OVAM en LNE.