Milieucoördinatie en milieuadvies

Ben je een klasse I-bedrijf? Dan is de kans groot dat je organisatie een milieucoördinator type A of B moet aanstellen.

Gezien de milieuwetgeving onder continue evolutie staat door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, de stijgende leefomgevingsbezorgdheid en de impulsen vanuit Europese vereisten, wint de milieuproblematiek aan complexiteit.
Hierdoor wordt het een uitdaging om een overzicht te behouden over deze complexe materie.

ABESCO, dagdagelijks geconfronteerd met allerhande milieutopics, kan je bijstaan om op een gestructureerde en pragmatische manier het kluwen te ontwarren en de voorschriften te vertalen naar de praktijk.

ABESCO verenigt een aantal milieuadviseurs die erkend zijn als milieucoördinator en die deze taak als externe milieucoördinator op zich kunnen nemen. Zij beschikken over een ruime ervaring in zowel kleine als grote bedrijven en dit in uiteenlopende sectoren.

De milieucoördinator staat je bij in het opvolgen van de snel wijzigende milieuwetgeving en informeert je indien dit een impact heeft op je bedrijf, waakt over de naleving van deze milieuwetgeving, houdt de milieuregistraties bij en waakt over het tijdig laten uitvoeren van milieumetingen, ondersteunt je bij het introduceren van milieuvriendelijke productiemethodes en -producten en energiebesparingen, ...

Na een initiële doorlichting starten we in overleg aan het verder uitbouwen van het milieubeleid, afhankelijk van de specifieke behoeften van je onderneming.

Bovendien garandeert ABESCO je een continuïteit van dienstverlening, een pragmatische aanpak en een heldere kijk op de voor jou van toepassing zijnde regelgeving.
Onze dienstverlening kan zowel ad hoc zijn, ter ondersteuning van je interne milieudienst, als structureel onder de vorm van externe milieucoördinatie.

Toepasselijke regelgeving: decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg (Besluit Vlaamse Regering van 26/06/1996).