EPB (Energie Prestatie Binnenklimaat) - Nieuwbouw

Ga je bouwen of verbouwen? Ben je ook bezorgd om je energiefactuur en ons leefmilieu?

Voor nieuwbouw en verbouwingen waarvoor een bouwvergunning vereist is, gelden sinds 1 januari 2006 eisen op het vlak van isolatie, ventilatie en energiezuinigheid van de woning.
Conformiteit aan deze eisen wordt aangetoond bij middel van berekening, opvolging en rapportering door een erkend EPB-verslaggever.

De Vlaamse energieregelgeving wijzigt frequent en niet enkel naar omvang toe, maar ook de complexiteit en bijkomende vereisten nemen steeds toe: bouwknopen, netto-energiebehoefte, hernieuwbare energiebronnen, ...

ABESCO kan instaan voor het volledige traject op het vlak van EPB, vanaf de startverklaring tot en met de eindaangifte. Het doel is niet enkel te voldoen aan de wettelijke normen, maar in samenspraak met de bouwheer en de architect alle mogelijkheden te bekijken, om de bouwheer in staat te stellen de meest gunstige beslissing te nemen inzake isolatie, verwarmingsinstallatie en ventilatie.

Wij kunnen een volledig pakket aanbieden bij bouw en renovatie waaronder veiligheidscoördinatie, milieuvergunningsaanvragen, asbestinventarisatie, sloopinventaris en rioolkeuringen waarbij je geholpen wordt op de meest optimale manier.