EAP (Energie Advies Procedure) - Energieaudit

ABESCO beschikt over ingenieurs-energiedeskundigen type B die eigenaars, of ingeval van renovaties, toekomstige bouwheren ondersteunen bij het opstellen van een energieaudit.

Dit geeft jou, als eigenaar van een woning, informatie over hoe en waar energie kan bespaard worden in de woning. Nadruk wordt hierbij gelegd op de praktische haalbaarheid van eventuele oplossingen.