Opslag van gevaarlijke producten

Beschik jij ook over een opslagruimte of opslagtanks voor gevaarlijke goederen? Dan weet je dat hier risico's aan verbonden zijn zowel naar bedrijfsvoering toe als naar de nabijgelegen leefomgeving en het milieu.

Wens je een analyse van de (milieu)veiligheid van de op- en overslag van chemische producten in je vestiging?

ABESCO beschikt over een 25-tal ervaren consultants met specialisaties binnen arbeidsveiligheid, brandveiligheid, milieu en ADR waarvan een aantal consultants eveneens kunnen bogen op ervaringen binnen de chemische sectoren.
Zij voeren een productanalyse uit op basis van de beschikbare veiligheidsinformatiebladen en analyseren de opslagcapaciteiten en verpakkingswijzen. De bouwtechnische gegevens van de opslagruimten en de beschikbare brandbeveiligingsmaatregelen worden ter plaatse bekeken en geanalyseerd.
Vervolgens wordt de conformiteit van de actuele status van de op- en overslag van chemische producten t.o.v. Vlaamse en Belgische wettelijke bepalingen met name Vlarem, Codex/ARAB vastgesteld. Hierin kunnen volgende topics meengenomen worden: productanalyse, opslagruimte (inkuiping, aarding, stellingen, afstandsregels, ...), brandbeveiligingsinstallaties, handelingen (intern noodplan, organisatie, vakbekwaamheid, ...), ...