GHS/CLP

Deze nieuwe regelgeving met betrekking tot classificatie, labeling en verpakking van chemicaliën heeft o.a. implicaties op de veiligheidsinformatiebladen en de gevarensymbolen van de gevaarlijke producten. We begeleiden je van A tot Z bij het implementeren van deze nieuwe regelgeving in je bedrijfsprocessen.

Ook voor opleidingen kan je hiervoor bij ons terecht.

Toepasselijke regelgeving: de CLP-verordening staat voor Classification, Labeling and Packaging (indeling, etikettering en verpakking). De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden.