Beheer van gevaarlijke stoffen

  • Opslag van gevaarlijke producten

    Beschik jij ook over een opslagruimte of opslagtanks voor gevaarlijke goederen? Dan weet je dat hier risico's aan verbonden zijn zowel naar… Lees meer

  • Preventieplan SEVESO-bedrijven

    Het samenwerkingsakkoord legt verplichtingen op aan SEVESO-inrichtingen met betrekking tot de beheersing van de gevaren verbonden aan de aanwezigheid… Lees meer

  • GHS/CLP

    Deze nieuwe regelgeving met betrekking tot classificatie, labeling en verpakking van chemicaliën heeft o.a. implicaties op de… Lees meer