Welzijnszorgsysteem

Iedere werkgever is verplicht in te staan voor een structurele planmatige aanpak van preventie binnen zijn onderneming door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Dit systeem omvat de verschillende welzijnsdomeinen (arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, industriële hygiëne, psychologische aspecten, ergonomie, milieu en verfraaiing van de werkplaatsen) en is gericht op een continue verbetering van het welzijnsniveau door integratie van de Deming-cyclus (PLAN, DO, CHECK en ACT). Dit managementsysteem dient verder de verschillende facetten van de bedrijfsvoering te integreren: techniek, organisatie, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk. De juiste vorm van het systeem is evenwel niet vastgelegd in de Wet Welzijn.

Tijdens een DYRIB-audit toetsen de inspecteurs van FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk of alle elementen van het systeem aanwezig zijn, in werking zijn en gecoördineerd worden om aldus verzekerd te zijn van de permanente toepassing van de wettelijke normen die betrekking hebben op de activiteiten binnen uw organisatie.

ABESCO begeleidde reeds meerdere bedrijven en instellingen bij het opzetten van een welzijnszorgsysteem dat beantwoordt aan de eisen van het K.B. van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. De ondersteuning kan conceptueel van aard zijn, kan betrekking hebben op het uitwerken van specifieke deelprocedures en instructies of kan totaal zijn.