Genormeerde zorgsystemen

Bedrijven die nog verder wensen te gaan, kunnen opteren voor de implementatie van een zorgsysteem dat beantwoordt aan de eisen van de specifieke normering. Voor bedrijven actief in bouw, montage of ander contractorwerk betreft het een VCA-certificatie. Andere ondernemingen opteren voor zorgsystemen zoals OHSAS 18000 of ISRS. Daarnaast zijn steeds meer bedrijven overtuigd dat kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid en welzijn van de werknemers nauw met elkaar verbonden zijn. In dit kader streven bedrijven die reeds beschikken over een ISO 9000 en/of ISO 14001-EMAS eveneens naar de implementatie van een veiligheidszorgsysteem.

Ben je overtuigd dat een gecertificeerd zorgsysteem dé oplossing is voor jouw bedrijf, of werk je in een internationaal kader, dan kunnen onze consultants jou helpen bij het implementeren van dit systeem. Indien je reeds beschikt over een zorgsysteem, dan adviseren we je graag bij de integratie van veiligheids- en milieuaspecten in het betaande systeem.

Onze veiligheidsdeskundigen begeleidden reeds meerdere bedrijven bij het behalen van een veiligheidscertificaat (VCA-Besacc / OHSAS 18001 / ISRS). In functie van je wensen ondersteunen ze je bij de systeemopbouw, het opstellen van de procedures en instructies, het informeren van de leidinggevenden en het opleiden en instrueren van je werknemers.