Veiligheidsadviseur ADR

Is jouw bedrijf betrokken bij het transport, het vullen, het laden en/of het lossen van gevaarlijke stoffen (m.u.v. het lossen op de eindbestemming)? Dan dien je waarschijnlijk een gediplomeerd ADR veiligheidsadviseur aan te stellen.

Deze veiligheidsadviseur zal er mee voor zorgen dat de transportgerelateerde activiteiten met in acht name van de van toepassing zijnde regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden. Hij/zij staat je bij met advies en waakt over de naleving van de voorschriften. Het staat je als bedrijf vrij hiertoe beroep te doen op een intern aangesteld werknemer of een extern adviseur.

ABESCO beschikt over ADR-deskundigen die kunnen optreden als volwaardig extern veiligheidsadviseur (met uitzondering van klasse 1, 2 en 7), waarbij zij instaan voor deze wettelijke taken.
Daarnaast kan je eveneens onze deskundigheid inhuren voor het bijstaan van je intern aangestelde veiligheidsadviseur bij het vervullen van specifieke taken, bijv. het opmaken van procedures of vervoersdocumenten, het uitvoeren van audits, het opleiden van werknemers.

Toepasselijke regelgeving: K.B. van 5 juli 2006 (aangepast per K.B. van 17 maart 2009) betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren.