Ladingzekering

Vervoert of verzendt u regelmatig goederen? Vergeet dan niet dat je medeverantwoordelijk bent voor de ladingzekering. Ken je de verplichtingen? Weet je hoe je ze in de praktijk toepast?

Op 10 september 2009 traden de wettelijke bepalingen omtrent het zekeren van de lading getransporteerd door voertuigen op Belgisch grondgebied in werking. Hierbij wordt een gedeelde verantwoordelijkheid gelegd bij de verpakker/verlader en de vervoerder. De verpakker/verlader moet voor stabiele ladingseenheden zorgen ("de 26°-test") en de vervoerder voldoende schriftelijke informatie geven. De vervoerder zal instaan voor het gepast zekeren van de lading zodat referentiekrachten tijdens het rijden kunnen opgevangen worden.

ABESCO kan een doorlichting uitvoeren en nagaan hoe ladingen in jouw bedrijf gestuwd worden en of dit in overeenstemming is met de Europese richtlijnen voor beste praktijken over het zekeren van lading voor wegtransport.
Hierbij wordt in de eerste plaats geanalyseerd hoe de ladingen zijn opgebouwd en aan welke krachten ze kunnen blootgesteld worden. Op die manier wordt de vereiste mate van ladingzekering bepaald. Deze zal vergeleken worden met de huidige stuwage en waar nodig zullen extra maatregelen of alternatieven voorgesteld worden.

Aanvullend kunnen er bedrijfsgerichte opleidingen ladingzekering aangeboden worden.