Risicoanalyse - bijzondere technieken

De analyse van specifieke risico's vergt het gebruik van bijzondere analysetechnieken. Het gebruik van bv. de Kinney-methode is in dit geval ontoereikend.

Je kan bij ABESCO terecht voor risicoanalyses die voornamelijk gericht zijn op technische risico's, zoals explosierisico's, blootstellingsrisico's aan chemische agentia en procesrisico's.

Blootstelling aan chemische agentia:

  • Analyse van het blootstellingsrisico aan de hand van EASE
  • Analyse van blootstellingsgegevens door middel van het statistisch pakket SPEED

Procesveiligheid

  • Storingsanalyse op procesinstallaties door middel van HAZOP