Risicoanalyse - basisdiensten

De risicoanalyse is één van de belangrijkste managementinstrumenten voor het beheren van risico's binnen de huidige visie rond preventiebeleid. Concreet impliceert dit dat de kwaliteit van de risicoanalyses bepalend is voor de kwaliteit van het preventiebeleid. Verder blijkt dat risicoanalyses vaak niet leven binnen een organisatie en allesbehalve dynamisch zijn.

Samen met jou trachten onze preventieadviseurs arbeidsveiligheid door een participatieve en planmatige benadering een draagvlak te creëren voor het gebruik van risicoanalyses. Communicatie omtrent het opzet en de resultaten van de risicoanalyse, is daarbij essentieel. Om te komen tot een evenwichtige risicoanalyse waarin de 7 welzijnsdomeinen aan bod komen, wordt steeds overleg gepleegd met de preventieadviseurs arbeidsgeneeskunde / ergonomie / psychosociale aspecten van de EDPBW.

Verschillende methodes voor uitvoering van risicoanalyses zijn voorhanden (Sobane, Kinney, ...). In functie van de specifieke opdracht en in overleg met de klant, wordt de meest geschikte techniek weerhouden.

Het uitvoeren van arbeidsongevallenonderzoeken en het aftoetsen van de bevindingen van dit onderzoek aan bestaande risicoanalyses, behoren eveneens tot de dienstverlening van ABESCO.