Ondersteuning diverse actoren binnen het preventiebeleid

De Wet Welzijn en haar uitvoeringsbesluiten legt iedere werkgever de verplichting op een veiligheidsbeleid uit te werken. Dit beleid is er op gericht om de risico's in het bedrijf te beheersen door het beperken van de gevaren, het nemen van organisatorische en technische maatregelen om de kans op ongevallen te verkleinen en de schade te beperken bij incidenten. Bij de realisatie van deze opdracht hebben de verschillende actoren (werkgever, hiërarchische lijn, werknemers en interne preventieadviseur) binnen uw onderneming specifieke taken en verantwoordelijkheden. ABESCO kan ieder van deze actoren ondersteunen bij de invulling hiervan. Denk hierbij aan bijstand in visie-ontwikkeling, uitwerking van managementtools, hulp bij attitudevorming of bijstand tijdens de implementatie van procedures en instructies. Ondersteuningsopdrachten worden geformuleerd als projecten of langeduuropdrachten.