Interim management preventiedienst

Net zoals heel wat andere bedrijven kan ook u geconfronteerd worden met een tijdelijke onbeschikbaarheid van uw interne preventieadviseur. Dit tengevolge van zwangerschap, langdurige ziekte of plotse ontslagname. ABESCO kan u in dergelijk geval een oplossing aanbieden om de continuïteit van uw preventiebeleid gedurende korte of langere tijd te garanderen en dit onder verschillende samenwerkingsvormen. Onze preventieadviseurs kunnen enerzijds tijdelijk een aantal van de taken van de interne preventiedienst als extern consultant invulling geen. Anderzijds kan na overleg met de directie en het CPBW een vereiste tijdsbesteding vastgelegd worden waarna een bij ABESCO aangesloten preventieadviseur de functie van intern preventieadviseur effectief waarneemt.