Intern rampenplan (nood- en evacuatieplannen)

Ingeval van brand kan de lichamelijke en stoffelijke schade in belangrijke mate beperkt worden door een adequate organisatie van de evacuatie en interventie.

ABESCO beschikt over de nodige know-how voor het opstellen van noodplannen voor industriële en administratieve complexen, evacuatieplannen en interne rampenplannen (o.a. voor de verzorgingsinstellingen).

De opgestelde noodplannen voldoen aan de eisen gesteld door de overheid en kunnen via een elektronische drager uitgewisseld worden. Door onze flexibiliteit kunnen de voldoen aan elke specifieke opdracht.

Het opleiden van medewerkers en de tweede interventieploeg (TIP) behoort eveneens tot de mogelijkheden (zie opleidingen).