Audit brandveiligheid en saneringsadvies

Het beheer van het risico brand en explosie binnen ondernemingen en instellingen, kan gezien worden als specialistenwerk. Men wordt op dit vlak geconfronteerd met een gedateerde wetgeving, specifieke regelgeving voor inrichtingen met een verhoogd risico en een hele reeks van normen en bindende adviezen van de lokale brandweer. In de milieuwetgeving zijn bovendien ook voorwaarden omtrent brandgevaarlijke stoffen opgenomen. Verder is inzicht vereist in de bedrijfsgebonden risicofactoren zoals processen, producten en arbeidsmiddelen.
Onze consultants adviseren je om de brandveiligheid van je gebouw te verbeteren in functie van de bestemming, zowel bij nieuwbouw als bij verbouwing. Hiertoe wordt een audit uitgevoerd waarbij de 3 preventieniveaus worden geanalyseerd: de structurele brandveiligheid, de organisatorische veiligheidsmaatregelen en de interventieprocedures. Worden er lacunes ontdekt, dan helpen onze preventieadviseurs je graag om deze op een efficiënte wijze op te lossen. Ook het opmaken en coördineren van je branddossier ten behoeve van de lokale brandweer behoort tot onze dienstverlening.