Asbestinventarisatie en opmaak bestekken asbestsaneringswerken

Iedere werkgever dient sinds 1 januari 1995 te beschikken over een asbestinventaris. Het K.B. van 16 maart 2006 legt aanvullend een grondige actualisatieplicht van de asbestinventaris op in het kader van sloop- of renovatiewerken. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trad het B BHR van 10 april 2008 in werking, waardoor voor elk werk in gebouwen met een bruto-oppervlakte boven de 500 m2 en waarvan de bouwvergunning dateert voor 1 oktober 1998, een asbestinventaris dient toegevoegd te worden aan de milieuvergunningsaanvraag voor de betrokken werf. Deze inventaris moet bovendien opgesteld worden conform het format zoals bepaald in het BBHR.
ABESCO beschikt over een team van deksundigen die ondermeer in Nederland en Groot-Brittanië werden opgeleid omtrent het identificeren van asbest en het opvolgen van saneringswerkzaamheden.

In functie van het bedoelde gebruik omvatten onze asbestinventarissen:

  • een opsomming van asbesthoudende materialen, een risicoanalyse en een beheersprogramma met preventiemaatregelen ter voorkoming van blootstelling aan asbest;
  • een opsomming van alle asbesthoudende materialen, een gedetailleerd advies m.b.t. de modaliteiten van sanering en, indien gewenst, een meetstaat.

Voor de analyses van stalen doet ABESCO beroep op een erkend laboratorium. In dit verband kunnen we een gunstig tarief aanbieden gezien de omvangskorting die ABESCO bekomt.

Je kan onze asbestdeskundigen, die daarnaast ook kunnen optreden als veiligheidscoördinator, inschakelen voor het opstellen van het bestek van uw asbestsaneringsproject of het opvolgen en coördineren van de eigenlijke saneringswerken. Door de combinatie van hun technische competentie en hun ervaring als veiligheidscoördinator worden in dat geval twee vliegen in één klap geslagen.