Veiligheidscoördinatie

Waarom moet je een veiligheidscoördinator aanstellen?

In de bouw gebeuren jaarlijks tientallen dodelijke ongevallen die te wijten zijn aan de interactie tussen aannemers die tegelijk of aaneensluitend aan de slag zijn op werven. Om hieraan te verhelpen werd vanaf 2001 de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij een bouwproject verplicht.

Wanneer moet je een veiligheidscoördinator aanstellen?

Voor alle bouw- of renovatiewerken, onafhankelijk van duur of budget, moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden, behalve wanneer alle werken worden uitgevoerd door één enkele aannemer zonder inzet van onderaannemers.

Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator?

Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk adviseert de veiligheidscoördinator je architect om in het ontwerp de nodige veiligheidsmaatregelen op te nemen opdat de verwezenlijking van je bouwwerk op een veilige manier kan gebeuren evenals latere onderhoudswerken. Hierbij houdt de veiligheidscoördinator niet enkel rekening met de werken op het bouwterrein zelf, maar ook met de impact ervan op de omgeving.

Tijdens de uitvoeringsfase van de werken ziet de veiligheidscoördinator erop toe dat de risico's ten gevolge van de activiteiten van de aannemers voldoende beheerst zijn. Hij voert daarom werfbezoeken uit om na te gaan of de gemaakte afspraken worden gerespecteerd en woont geregeld de werfvergadering bij om kennis te nemen van geplande werken. Bij de start van elke nieuwe werkfase of bij gevaarlijke werken zal hij eveneens aanwezig zijn. Van elk bezoek wordt een rapport gemaakt met de nodige foto's.

Waarom is het postinterventiedossier (PID) belangrijk?

Het PID bevat technische inlichtingen over je bouwwerk, noodzakelijk om latere onderhouds- of herstellingswerken aan je bouwwerk veilig uit te voeren. Het PID omvat ondermeer informatie omtrent de ontwerpkeuzes, de ligging van leidingen (gas, elektriciteit, riolering, ...) en de aangewende materialen.

Je moet het PID bewaren om het te kunnen voorleggen aan de veiligheidscoördinator, of, indien er geen is, aan de aannemer die eventueel later werken zal uitvoeren aan je gebouw. Verder moet je, indien je het gebouw verkoopt of schenkt, het PID aan de nieuwe eigenaar van het gebouw overdragen. De notaris zal er naar vragen bij de verkoop of schenking. Zonder het PID kan de verkoop wettelijk niet doorgaan.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Ingeval je bouwproject kleiner is dan 500 m2 en je bent een privépersoon, dan staat je architect in voor de aanstelling van de veiligheidscoördnator.

Is je bouwproject groter dan 500 m2 of is je zaak (bvba, nv, ...) de bouwheer, dan sta je zelf in voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator. De aanstelling gebeurt zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase met een afzonderlijk contract.

Hoeveel kost veiligheidscoördinatie?

Er zijn geen wettelijk vastgelegde tarieven. De kostprijs is ondermeer afhankelijk van de aard en de complexiteit van het project en de uitvoeringstermijn.
Een vrijblijvende prijsofferte kan steeds bekomen worden. Gelieve de plaats, de aard en de vermoedelijke duur van je bouwproject op te geven en u ontvangt een digitale offerte: contactformulier.

Waarom ABESCO als veiligheidscoördinator?

ABESCO is een gereputeerde speler in de wereld van veiligheid en milieu. Onze veiligheidscoördinatoren zijn allen lid van VCCS (Nationale beroepsvereniging) en meerdere zijn gecertificeerd door VCCS.

Coöperatief meedenken met de door jou gekozen bouwpartners zonder verlies van onze integriteit, leidt tot een succesvol en ongevalvrij project.