Rioolkeuring

Waarom rioolkeuringen?

De voortschrijdende verharding van het oppervlak in Vlaanderen maakt het noodzakelijk een scheiding te hebben tussen de afvoer van regenwater en afvalwater om goedwerkende waterzuiveringen te behouden en wateroverlast te voorkomen. Zonder gunstig keuringsattest van je private waterafvoersysteem, kan je geen aansluiting meer krijgen op de openbare riolering.

Wanneer is een rioolkeuring verplicht?

Een keuring van je privaat waterafvoersysteem is verplicht indien het gaat om:

  • een nieuwbouw of ingrijpende verbouwing;
  • een (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht op IBA;
  • een (her)aansluiting op de openbare riolering, ingeval er een gescheiden stelsel wordt aangelegd.

Wanneer vindt de keuring plaats en wat is nodig?

De keuring kan pas gebeuren op het moment dat je waterafvoersysteem volledig is aangelegd.

Op het moment van de keuring moeten de volgende documenten beschikbaar zijn:

  • goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning, wanneer van toepassing;
  • uitvoeringsplan of schets van de private waterafvoer;
  • eventueel facturen van gebruikte onderdelen;
  • eventueel foto's van de private waterafvoer.

Best controleer je zelf voor onze komst of je afwateringssysteem "keurbaar" is. Open beide aansluitputjes op de perceelsgrens en kijk of er geen verstopping is. Indien dit het geval is, is het onmogelijk een keuring uit te voeren. Los eerst het probleem op. Dit zal je nodeloze kosten van een herkeuring besparen.

Hoe verloopt de rioolkeuring?

Op basis van je bouwvergunning, plannen en foto's, nemen we kennis van je riolering op jouw terrein. Vervolgens voeren we met behulp van een rookmachine en/of kleurvloeistoffen testen uit om te zien of je riolering correct verbonden is en de verschillende waterstromen gepast gescheiden zijn.

Wat vermeldt je keuringsattest?

Ingeval van een gunstige keuring, ontvang je een conformiteitsattest dat je nodig hebt voor je aansluiting op de openbare riolering. Dit attest bevat mogelijk ook aanbevelingen die de levensduur van je riolering waarborgen.

Ingeval je riolering niet voldoet, ontvang je een attest met de verschillende afwijkingen die leidden tot de afkeuring. Na het in orde brengen van deze opmerkingen, kan je een herkeuring aanvragen.

Wil je snel een vrijblijvende offerte?

Stuur je offertevraag en de nodige informatie omtrent de te keuren riolering door via het contactformulier. Je ontvangt binnen de 3 dagen een offerte.